Get Adobe Flash player

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
 
ПОРЯДОК   ДЕННИЙ :


1.Про встановлення місцевих податків.
     2.Про  надання пільг  зі сплати земельного податку  на 2017 рік.
3.Про виконання сільського бюджету за 2016 рік.
     4.Про  затвердження граничних сум витрат на придбання
      Жовтянською  сільською радою автомобілів, меблів,іншого
      обладнання  та устаткування,  мобільних телефонів, комп’ютерів.
     5. Про  надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою
       щодо відведення  земельної ділянки для будівництва і
       обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та
       споруд (присадибна ділянка ) громадянину ГАЄВСЬКОМУ
       Миколі Івановичу.
     6. Про  надання  дозволу  на виготовлення проекту землеустрою
       щодо відведення  земельної ділянки  для ведення особистого
       селянського господарства гр. ГАЄВСЬКОМУ Миколі Івановичу.
     7. Про  надання згоди на виготовлення технічної документації
        із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
        ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та
        обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд
      (присадибна ділянка) громадянину ПЕРЕРВІ Олександру Анатолійовичу
      8. Про надання дозволу на добудову хати, кухні, гаража та
      інших  господарських приміщень громадянці ІВАХНЕНКО
      Наталі Федорівні.


      9. Про надання дозволу на добудову кухні, гаража та
      господарських приміщень  для утримання тварин громадянці
      ГОРБАЧУК Любові Григорівні.
     10. Про затвердження розпоряджень голови сільської ради, прийнятих
      в міжсесійний період.
     11. Про  надання  дозволу  на виготовлення проекту землеустрою
     щодо відведення  земельної ділянки  для ведення особистого
     селянського господарства гр. ПЕРЕРВІ О.А.
     12.Про  надання згоди на виготовлення технічної документації
      із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
      в натурі (на місцевості) для  будівництва та обслуговування  
      житлового будинку, господарських будівель та споруд
      (присадибна ділянка) громадянці КОГУТ Валентині Олександрівні.
 13.Про внесення змін до рішення від 23.12.2016 р.№179-12/УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».
      14.Про  внесення змін до Програми «Надання допомоги
     окремим категоріям громадян на території сільської ради на 2016-
     2017 роки».
      15.Про затвердження  Програми використання коштів фонду  
      навколишнього середовища  на 2017 рік.
 


ЖОВТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
П’ЯТИХАТСЬКОГО  РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ


               
    Р І Ш Е Н Н Я


Про встановлення місцевих податків

Керуючись статтею 143 Конституції України, Податковим кодексом зі змінами та доповненнями, з метою організації роботи по забезпеченню повноти нарахування місцевих податків і зборів, Законами   України від 20 грудня 2016 року  № 1791 VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21 грудня 2016 року  № 1797 VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» , п.24 ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада   вирішила :
  1. Встановити на території сільської ради з 01.01.2017  року місцеві податки :
      1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів                
  житлової та нежитлової нерухомості.
      1.2. Транспортний податок
      1.3. Єдиний податок .
      1.4.  Плата за землю. 
   2. Затвердити Положення про встановлення місцевих податків згідно додатків: 1,2,3,4.       
   3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті  сільської ради та у місцевих  
   засобах масової інформації.
 4. Встановити, що в 2017 році до прийнятого рішення сільської  ради про 
  встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік не застосовуються вимоги,  
  встановлені підпунктом  4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4
  пункту 12.3, підпункту 12.3.4 пункту 12.4 та пункту 12.5   статті 12 Податкового
  кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики
  у сфері господарської діяльності».
  5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
   6. Направити дане рішення у десятиденний строк після оприлюднення до органу  
   державної податкової служби.
   7. Рішення сільської ради від 29  січня 2016 р.№53-4/УІІ «Про внесення змін у
   рішення  від 23.06.2015 №610-58/УІ « Про встановлення ставок земельного
   податку» вважати таким, що втратило свою чинність.
   8.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування, планування  соціально-економічного розвитку села, комунальної власності ( ЛЕНЬ). 
                     Сільський   голова                                        О.А.ШУЛЯК
         с. Жовте
        30 січня 2017 року
         № 203-13/VІІ


                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                                   до рішення  від  30.01.2017
                                                                                                                    №203-13 /VІІ 
                                                                                                                           
ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи,  в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох  осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох  осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох  осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох  осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості,  в тому числі його частка.
Не є об’єктом оподаткування:
а)  об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом,  в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з  рішенням сільської, селищної, міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих  архітектурних формах та на ринках;
є)  будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж)  будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Пререлік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України».

3. База оподаткування
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості,  в   тому числі його часток.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.  База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку
Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань благодійних організацій, релігійних організацій України, статути(положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності , передбаченої статутами(положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відпровідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є  об’єктом оподаткування.
Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта  житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодоставок та наданих пільгюридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:
-    об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких  об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
-    об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів(здаються в оренду, лізинг,позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 240 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 360 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості некомерційної групи звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюються дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- учасники АТО, та їх близькі родичі, а сааме: мати, батько, дід, баба, жінка, діти.

5. Ставка податку
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом  та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування(зональності) та типів таких о’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування:


Об’єкти житлової нерухомості:
а) житлові будинки садибного типу – 0,1%
б) житлові будинки  квартирного типу різної поверховості – 0,1%
в) прибудова до житлового будинку -  0,1%
г) квартира – 0,1%
д) котедж – 0,1%
е) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – 0,1%
є) садовий  будинок – 0,1%
ж) дачний будинок – 0,1%.

Об’єкти нежитлової нерухомості:
а) готельні будівлі – 0,5%
б) будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,6%
в) ресторани, бари, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування  – 0,4%
г) торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони – 0,4%
д) концертні зали, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції – 0,1%
е) гаражі – 0,1%
є) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби, навіси тощо) – 0%
ж) казино, ігорні будинки – 1%
з) інші будівлі – 0,1%.
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості,  в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 1.4 цього порядку  та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 1.4 цього порядку та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 1.4 цього порядку та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з цим пунктом, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни  власника об'єкта оподаткування податком.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника  починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку.
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

10. Строки сплати податку
За звітний рік податкове зобов’язання з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                                                    
Додаток 2 
 до рішення сесії сільської ради
                                                                від 30.01.2017 № 203 – 13/VІІ 
   
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

1. Платники збору
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2. даного рішення  є об’єктами оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового(звітного) року. Така вартість  визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.
4. Ставка податку
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.
5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 01 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг(досягне) п’яти років.
У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується документом про внесення відомостей про вчинення кримінального павопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику(законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця в якому легковий автомобіль було повернуто відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому орану копію такої постанови( рішення ) протягом 10 днів з моменту отримання.
У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою -платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу заа місцем своєї реєстрації для проведення звірки данних щодо :
-    об’єктів оподаткування, що перебувать у власності платника полдатку;
-    розміру ставки податку;
-    нарахованої суми  податку.
      У разі виявлення розбіжностей між  даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає(вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення  вважається скасованим( відкликаним).
Фізичні особи – нерезиденти  у  порядку, визначеном цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу
7.Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
8. Строки сплати податку
Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Секретар сільської ради                                 О.М.ШАПРАН                                                                  Додаток 3  
 до рішення сесії сільської ради
                                                                 від 30.01.2017  № 203 – 13 /VІІ  

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

1. Платники єдиного податку
Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законком України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
-  суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
-  фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
- суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

2. Об’єкт та база оподаткування
2.1 Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп:
Доходом платника єдиного податку є:
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.
При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.
У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.
У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.
Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу VI Податкового кодексу України.
Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:
1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;
7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом.
Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і VI Податкового кодексу України.
Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст.296 Податкового кодексу України.
Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.
При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
2.2 Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку
 четвертої групи:
Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.
Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.
Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Дніпропетровській області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України.
Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
3. Ставка єдиного податку
3.1. Ставки єдиного податку для платників:
- першої  групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
- другої групи - у відсотках(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
   - третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць – додаток  2.
3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному абзацом 4 цього розділу.
3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.
3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.3.3 – 3.3.5 цього розділу, застосовуються з урахуванням особливостей визначених Податковим кодексом України.
3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):
- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;
-  для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;
-  для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57 ;
-  для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;
-  для земель водного фонду – 2,43
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 6,33.
4. Податковий (звітний) період
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.
4.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
4.3. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.
4.4. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
4.5. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
4.6. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
4.7. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
4.8. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.
5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1  і пункту 5.5 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.
5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
5.9. Платники єдиного податку четвертої групи:
- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;
- сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:
у I кварталі - 10 відсотків;
у II кварталі - 10 відсотків;
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків;
- утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 цього пункту;
- що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;
- зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:
уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;
- у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;
- у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;
- перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Строки та порядок подання звітності по місцевим податкам здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради                                 О.М.ШАПРАН


                                                                                                                                               Додаток 4 
                                                                                                            до рішення сесії сільської ради
                                                                                                           від 30.01.2017 №203 –13/VІІ   

ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю  на  території Жовтянської
сільської ради  

1. Платники земельного податку
1.1. Платниками земельного податку є:
1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
1.1.2. землекористувачі.
1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2. Об’єкти оподаткування земельним податком
2.1. Об’єктами оподаткування є:
2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком
3.1. Базою оподаткування є:
3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;
3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Жовтянською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком
4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.
4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього Положення.
5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється  в  розмірі  3  відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 – 5.5 цього Положення.
5.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється в розмірі
1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 – 5.5 цього Положення.
5.3. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
5.3.1. За один гектар сільськогосподарських угідь,  у тому числі для потреб лісового господарства:
5.3.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ -   0,3% ;
5.3.1.2. для багаторічних насаджень -    0,3%;
5.3.2. За земельні ділянки:
5.3.2.1. дослідних господарств науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ - 0,3 % ;
5.3.2.2. органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військових формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів - 0,3%;
5.3.2.3. дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій –   3,0 %;
5.3.2.4. благодійних організацій, створених відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків – 0,3% ;
 5.3.2.5. віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) -  1,0%;
5.3.2.6. віднесені до земель  промисловості  -  0,3 %  ; 
5.3.2.7. віднесені до земель  транспорту,  зв’язку, енергетики  -  3,0; 
5.3.2.8. зайняті житловим фондом, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0,03%  від суми земельного податку; юридичних  осіб - 0,3% ;  
5.3.2.9. надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, – 3 % ; 
5.3.3.0. віднесені до земель  водного  фонду  -  1 % ; 
5.3.3.1. для  видобування  корисних  копалин  - 3 % ;
5.3.3.2. на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення -  0,3 % ; 
5.3.3.3 Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 1,5%; 
5.3.3.4.податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів,   встановлюється у розмірі 3 %.
5.3.3.5.  іншого  функціонального  призначення  -  3%.  
5.3.4. Дія пункту 5.3 цього Положення не поширюється на надані в оренду земельні ділянки, або земельні ділянки пропорційно до площ наданих в оренду окремих будівель, споруд або їх частин, що на них розташовані, крім випадків передачі в оренду будівель, споруд (їх частин) комунальної власності для здійснення статутної діяльності підприємств, установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету або бюджету с/ради, комунальних неприбуткових комерційних підприємств охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів бюджету с/ради.
5.4. Плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, за винятком земельних ділянок, ставка податку за які справляється у розмірі визначеному пунктом 5.35 цього Положення.
Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних  ділянки від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку
5.5. За земельну ділянку, на якій розташовано багатоквартирний  житловий  будинок, у якого  відсутній  балансоутримувач  чи  власник,  окремі  квартири(приміщення)  в  якому  перебувають у власності (спільній власності) окремих  юридичних або фізичних осіб,  податок  нараховується  з  урахуванням  прибудинкової  території  з  дати  державної  реєстрації  права  власності  на  нерухоме майно  кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах – якщо квартира(приміщення) перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо квартира(приміщення) перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо квартира(приміщення) перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі. 

5.6. Ставки  земельного   податку за земельні ділянки, розташовані  за  межами  населених  пунктів,  нормативну грошову оцінку  яких  не  проведено, встановлюється у відсотках від  нормативної  грошової  оцінки  одиниці   площі  ріллі  по  області  у  таких  розмірах:
5.6.1. надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями  і спорудами  –  5 % ;
5.6.2. віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться  окремо  розташовані  культурно-побутові будівлі  та  інші споруди і які оподатковуються  на  загальних підставах) – 1% ;
5.6.3. віднесені до земель  промисловості  -  5 %; 
5.6.4. віднесені до земель  транспорту,  зв’язку, енергетики  - 5 %; 
5.6.5. віднесені до земель  водного  фонду  -  1 %; 
5.6.6. на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення – 5 % ;
5.6.7.податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів,   встановлюється у розмірі  5  відсотків від їх нормативної грошової оцінки
5.6.8.  іншого  функціонального  призначення  -  5%.  

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються   відповідні  категорії  фізичних  осіб та земельні ділянки, згідно зі статтею 281 Податкового кодексу України.
6.2. В адміністративних межах Жовтянської сільської ради  від сплати земельного податку за одну земельну ділянку за кожним видом використання  у межах граничних норм :
-    для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 га;
-    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна земельна ділянка) не більше як 0,25 га;
-    для індивідуального дачного будівництва  - не більше як 0,10 га 
звільняються фізичні особи наступних категорій :
-    інваліди І, ІІ групи;
-    фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;
-    пенсіонери ( за віком);
-    ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
-    фізичні особи, визнані законом особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-    учасники Антитерористичної операції ;
-    звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток(паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи;
-    якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки  з базового  податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
7.1. Від сплати податку звільняються   підприємства  та  організації  згідно
  зі   статтею  282  Податкового кодексу України:
-    органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
-    дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
-     релігійні організації України, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
-    благодійні  організації, створені  відповідно до закону, діяльність яких не передбачає  одержання прибутків.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком
8.1. Не сплачується податок за  земельні ділянки, приведені  в 
 статті 283 Податкового кодексу України.

9. Особливості оподаткування платою за землю
9.1. Жовтянська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
Жовтянська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення  сільська ради  щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи (організації),  у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Податковий період для плати за землю
10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. Порядок обчислення плати за землю
11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
11.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. Строк сплати плати за землю
12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. Орендна плата
13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
13.5.1. не може бути меншою 3відсотків нормативної грошової оцінки;
13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки  та  може  перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки  лише  в разі  визначення  орендаря  на  конкурсних  засадах.
13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10-12 цього розділу.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель
14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кі = І : 100,
де І – індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 січня поточного року забезпечує інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову  і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.


Секретар сільської ради                                            О.М.ШАПРАН


ЖОВТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ПЯТИХАТСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА    СЕСІЯ

 

 

                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  надання пільг  зі сплати

земельного податку  на 2017 рік

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, Податковим кодексом зі змінами та доповненнями,  п.24 ч.1 ст.26 Закону України , «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій,  сільська рада  вирішила :

 

         1.Надати пільги зі сплати земельного податку  на 2017 рік установам,  які фінансуються з державного та місцевого бюджетів:

          1).Жовтянській сільській раді в розмірі 100 відсотків;

          2).загальноосвітній школі І-ІІІ ст. в розмірі 100 відсотків;

          3).загальноосвітній школі І-ІІ ст. в розмірі 100 відсотків;

          4).релігійній організації «Свято-Покровський Храм»  Жовтянської територіальної громади в розмірі 100 відсотків.

 

         2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування, планування  соціально-економічного розвитку села, комунальної власності ( ЛЕНЬ). 

 

 

            Сільський   голова                                        О.А.ШУЛЯК


 

            с. Жовте

 

           30 січня  2017 року

 

           № 204- 13/VІІ

 

 

 

 

 
ЖОВТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
П’ЯТИХАТСЬКОГО  РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА    СЕСІЯ                        
Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження граничних сум витрат
на придбання Жовтянською сільською радою
автомобілів, меблів,іншого обладнання  та
устаткування,  мобільних телефонів,
комп’ютерів

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р.№102 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р.№332 «Про граничні суми витрат на придбання  автомобілів, меблів,іншого обладнання  та устаткування,  мобільних телефонів, комп’ютерів установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюдетів»,  згідно Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада  вирішила :
 
         1.Затвердити граничні суми витрат на придбання  Жовтянською сільською радою автомобілів, меблів,іншого обладнання  та устаткування,  мобільних телефонів, комп’ютерів (додаток 1).

         2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування, планування  соціально-економічного розвитку села, комунальної власності ( ЛЕНЬ).  
 

            Сільський   голова                                        О.А.ШУЛЯК

            с. Жовте
           30 січня  2017 року
           № 206- 13/VІІ


                                                                                                                                 Додаток1
                                                                                                                        до рішення від 30.01.2017 р.
                                                                                                                        №206-13/УІІГраничні суми витрат на придбання
Жовтянською сільською радою автомобілів, меблів,іншого обладнання  та устаткування,  мобільних телефонів, комп’ютерів


-    легковий автомобіль - 400 тис.грн.;
-    сейф – 10 тис.грн.;
-    крісло офісне - 3тис.грн.;
-    шафа для одягу - 2тис.грн.;
-    шафа для паперів - 2тис.грн.;
-    стіл для комп’ютера- 1,5 тис.грн.;
-    стіл письмовий  - 1,5тис.грн.;
-    стілець – 0,5тис.грн.;
-    персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша») – 15тис.грн.


                                                               

                                                

ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                           П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я  

 Про  надання дозволу на виготовлення
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва
і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка ) громадянину ГАЄВСЬКОМУ Миколі Івановичу

           Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України,  розглянувши  заяву гр.ГАЄВСЬКОГО Миколи Івановича про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна  ділянка), враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та екології,  сільська рада вирішила:

1.Надати дозвіл громадянину ГАЄВСЬКОМУ Миколі Івановичу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна  ділянка) із земель житлової забудови площею 0,25 га з уточненням площі земельної ділянки при кадастровій зйомці за адресою: село Жовте  вулиця Козацька,буд.135.
     2.Громадянину ГАЄВСЬКОМУ М.І.  надати  на  розгляд  сесії
     сільської ради  проект із землеустрою  для   затвердження.    
3.Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням,   дотримуватися вимог земельного законодавства.
     4.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію сільської ради
      з питань аграрної політики, земельних відносин та екології  (РАПИНА).


                Сільський голова                                                       О.А.ШУЛЯК

с.Жовте
30 січня  2017 року
№207 -13/VІІ


                                                               
                                                

ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                           П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  надання  дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  для ведення
особистого селянського господарства
 гр. ГАЄВСЬКОМУ Миколі Івановичу


           Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України,  розглянувши  заяву гр.ГАЄВСЬКОГО Миколи Івановича  про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського  господарства , враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та екології,  сільська рада вирішила:

1.Надати громадянину ГАЄВСЬКОМУ Миколі Івановичу дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту орієнтовною площею 0,59 га ріллі з уточненням площі земельної ділянки при кадастровій зйомці за адресою: с.Жовте, вул.Козацька,буд.135.
     2.Громадянину  ГАЄВСЬКОМУ М.І.надати проект із землеустрою
     на  розгляд  сесії сільської  ради  для    затвердження.         
3.Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням,   дотримуватися вимог земельного законодавства.
     4.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію сільської ради
      з питань аграрної політики, земельних відносин та екології  (РАПИНА).

                Сільський голова                                                       О.А.ШУЛЯК
с.Жовте
30 січня  2017 року
№ 208 - 13/VІІ


                                                               

                                                
ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                           П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  надання  дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  для ведення
особистого селянського господарства
 гр. ПЕРЕРВІ О.А.


           Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України,  розглянувши  заяву гр.ПЕРЕРВИ Олександра Анатолійовича  про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського  господарства , враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та екології,  сільська рада вирішила:

1.Надати громадянину ПЕРЕРВІ Олександру Анатолійовичу дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського призначення, не наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту орієнтовною площею  0,15га ріллі з уточненням площі земельної ділянки при кадастровій зйомці за адресою: с.Жовте, вул.Вишнева,буд.41
     2.Громадянину  ПЕРЕРВІ О.А. надати проект із землеустрою
     на  розгляд  сесії сільської  ради  для    затвердження.         
3.Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням,   дотримуватися вимог земельного законодавства.
     4.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію сільської ради
      з питань аграрної політики, земельних відносин та екології  (РАПИНА).

                Сільський голова                                                       О.А.ШУЛЯК
с.Жовте
30 січня  2017 року
№ 213- 13/VІІ


                                                            

ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
П’ЯТИХАТСЬКОГО  РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ
                                                 СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
                                                        ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                     
                                                 Р І Ш Е Н  Н Я   

                                    
Про надання дозволу на добудову хати,
кухні, гаража та інших господарських приміщень
громадянці ІВАХНЕНКО  Наталі Федорівні

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним  Кодексом України,   розглянувши заяву громадянки    ІВАХНЕНКО  Наталі Федорівни про надання дозволу на добудову
хати,кухні, гаража та інших господарських приміщень, врахувавши висновки та рекомендації постійної  комісії з питань бюджету, фінансування, планування соціально-економічного розвитку села, комунальної власності, сільська рада вирішила:
                                            
 1.Надати дозвіл громадянці ІВАХНЕНКО  Наталі Федорівні
на добудову хати, кухні, гаража та інших господарських приміщень  
за адресою: вул.Молодіжна,буд.79  село Жовте  П’ятихатського району Дніпропетровської області.

2.ДОКП «П’ятихатське БТІ»  оформити відповідну документацію.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування, планування соціально-економічного розвитку села, комунальної власності (ЛЕНЬ).


Сільський голова                                                      О.А.ШУЛЯК


с. Жовте
30 січня  2017 року
№210-13/VІІ


                                                            

ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
П’ЯТИХАТСЬКОГО  РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ
                                                 СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
                                                        ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                     
                                                 Р І Ш Е Н  Н Я   

                                    
Про надання дозволу на добудову
кухні, гаража та господарських приміщень
для утримання тварин громадянці
ГОРБАЧУК Любові Григорівні

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним  Кодексом України,   розглянувши заяву громадянки    ГОРБАЧУК Любові Григорівні про надання дозволу на добудову
кухні, гаража та господарських приміщень для утримання тварин,
врахувавши висновки та рекомендації постійної  комісії з питань бюджету, фінансування, планування соціально-економічного розвитку села, комунальної власності, сільська рада вирішила:
                                            
 1.Надати дозвіл громадянці ГОРБАЧУК Любові Григорівні на добудову кухні, гаража та господарських приміщень для утримання тварин 
за адресою: вул.Молодіжна,буд.58-а  село Жовте  П’ятихатського району Дніпропетровської області.

2.ДОКП «П’ятихатське БТІ»  оформити відповідну документацію.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування, планування соціально-економічного розвитку села, комунальної власності (ЛЕНЬ).


Сільський голова                                                      О.А.ШУЛЯК


с. Жовте
30 січня  2017 року
№211-13/VІІ


                                                             

                                                

ЖОВТЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                           П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про затвердження розпоряджень

голови сільської ради, прийнятих в

міжсесійний період

 

           Відповідно до пункту 7 статті 55  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши висновки та рекомендації голови постійної  комісії з питань забезпечення законності, громадського порядку, регуляторної  політики, діяльності ради та депутатської етики  про розпорядження, видані в міжсесійний період, які потребують затвердження на черговій сесії сільської ради, сільська рада вирішила:

 

 1.Затвердити розпорядження з основної діяльності, видані в міжсесійний період:  з 24грудня 2016 року по 30 січня  2017 року:

-         №-5-р від 23.01.2017 року «Про преміювання працівників апарату управління сільської ради»;

-         №6-р від 24.01.2017 року «Про виплату матеріальної допомоги працівникам апарату управління Жовтянської сільської ради».

 

          

Сільський голова                                             О.А. ШУЛЯК    

                                                

с.Жовте

30 січня  2017 року

№212-13/VІІ

          

                                                     

 

 

 

 
 

 

You have no rights to post comments

На сайті 6587 гостей та користувачі відсутні

Пошук по сайту

Випадкове зображення

slypch019.jpg