Get Adobe Flash player
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Жовтянської  сільської  ради
« Про впровадження електронної системи закупівель та забезпечення прозорості  і відкритості процедури закупівель  товарів, робіт, послуг
Жовтянської  сільської ради »

1.    Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
Проект рішення Жовтянської  сільської  ради «Про впровадження електронної системи закупівель та забезпечення прозорості  і відкритості процедури закупівель  товарів, робіт, послуг Жовтянської  сільської ради» розроблений відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель» та з метою удосконалення процесу проведення допорогових закупівель для організації належного виконання функцій Жовтянської  сільської  ради  та, як наслідок,   забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних коштів, підвищення рівня прозорості, відкритості та попередження корупції у сфері публічних закупівель. Зазначеним рішенням пропонується затвердити Положення про застосування системи електронних закупівель Жовтянською сільською радою   проведення допорогових закупівель у Жовтянській  сільській 
раді    з використанням системи електронних закупівель, який передбачає чіткий алгоритм дій при проведенні закупівель, визначення координаторів та їх функції, порядок взаємодії між структурними підрозділами та координаторами закупівлі, що сприятиме прискоренню процесу закупівлі та економії часу, підвищенню якості товарів, робіт, послуг внаслідок якісного оформлення документації торгів, зокрема вимог до предмету закупівлі, кваліфікаційних вимог до учасника, що у свою чергу призведе до більш економічного та ефективного витрачання бюджетних коштів.
2.    Цілі регулювання

Цілями даного рішення є удосконалення процесу проведення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель у Жовтянській  сільській  раді, наслідком чого стануть максимальна економія та ефективність у використанні бюджетних коштів, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого  бюджету, прискорення процесу закупівлі та економія часу, підвищення якості предмету закупівлі.
3.    Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Альтерна-тива    Переваги    Недоліки
Залишення усього
без змін    -    немає     -    відсутність чіткого алгоритму дій при проведенні допорогових закупівель через систему електронних закупівель, як наслідок недостатня ефективність та економія використання бюджетних коштів, нераціональне використання робочого часу, гальмування процесу проведення закупівлі.
Обраний спосіб регулю-вання    -    наявність чіткого алгоритму дій при проведенні допорогових закупівель через систему електронних закупівель, механізму взаємодії між структурними підрозділами, визначення координаторів закупівель, як наслідок економія бюджетних коштів, прискорення процесу закупівлі та економія часу, підвищення якості товарів, робіт, послуг внаслідок якісного оформлення документації торгів, зокрема вимог до предмету закупівлі, кваліфікаційних вимог до учасника.    -    немає

4.    Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого нормативного акту. При підготовці проекту враховано практичний досвід проведення закупівель через систему електронних закупівель іншими замовниками.

5.    Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проектом рішення передбачено наявність чіткого алгоритму дій при проведенні допорогових закупівель через систему електронних закупівель, механізму взаємодії між структурними підрозділами, визначення координаторів закупівель, порядку взаємодії між структурними підрозділами та координаторами закупівлі, що сприяє досягненню визначеної мети, тобто забезпеченню ефективності використання та економії бюджетних коштів,  прискоренню процесу закупівлі, економії часу, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого  бюджету.
6.    Очікуваний результат від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат
Вигоди    Витрати
Сфера інтересів сільської ради
Зниження ймовірності виникнення корупціогенних факторів.
Підвищення рівня об’єктивності й неупередженості замовника в оцінці пропозицій суб’єктів господарювання, фізичних осіб (які зареєструвались на електронному майданчику).
Економія бюджетних коштів.
Економія часу.    Додаткових витрат прийняття даного акту не потребує.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Захист інтересів суб’єктів господарювання, (які зареєструвались на електронному майданчику) забезпечується шляхом запровадження ефективного та прозорого порядку відбору учасників із використанням електронного реверсивного аукціону.
Розширення добросовісної конкуренції    Витрати суб’єктів господарювання, які зареєстровані на електронному майданчику як постачальники (надавачі послуг) складають:
1) реєстрація на електронному майданчику – безкоштовно);
2) реєстрація однієї пропозиції на участь в закупівлі до 35 000 грн.-безкоштовно;
3) реєстрація однієї пропозиції на участь в закупівлі 35 000 грн і вище – 175 грн.;
4) публікація оголошення – безкоштовно.
Сфера інтересів громадян
Реалізація прав участі громадян в пілотному проекті впровадження процедури електронних закупівель товарів
Відкритість та прозорість закупівель товарів, робіт та послуг за кошти місцевого  бюджету    Витрати фізичних осіб, які зареєстровані на електронному майданчику як постачальники (надавачі послуг) складають:
1) реєстрація на електронному майданчику – безкоштовно);
2) реєстрація однієї пропозиції на участь в закупівлі до 35 000 грн.-безкоштовно;
3) реєстрація однієї пропозиції на участь в закупівлі 35 000 грн і вище – 175 грн.;
4) публікація оголошення – безкоштовно.

7.    Строк дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

8.    Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта передбачається проводити за наступними критеріями: кількість проведених допорогових закупівель через систему електронних закупівель, вартісні показники закупівель, економія та ефективність застосування системи електронних закупівель.

9.    Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Базове відстеження результативності зазначеного рішення здійснюється через шість місяців з дня набрання ним чинності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через один рік починаючи з дня закінчення заходів з базового відстеження результативності цього акта.
Періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
При здійсненні відстежень результативності будуть використовуватися кількісні, вартісні та якісні показники проведених закупівель.
У разі виявлення шляхом аналізу показників дії цього акта неврегульованих та проблемних питань, до нього будуть внесені відповідні зміни.


Сільський голова                                 О.А.ШУЛЯК

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На сайті 198 гостей та користувачі відсутні

Пошук по сайту

Випадкове зображення

serkva.jpg