Get Adobe Flash player
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
 
ЖОВТЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
  СЕСІЯ  
                        
    Р І Ш Е Н Н Я            Проект
Про впровадження електронної системи закупівель
та забезпечення прозорості  і відкритості процедури
закупівель  товарів, робіт, послуг
Жовтянської  сільської ради

  З метою забезпечення ефективності функціонування системи державних закупівель, створення конкурентного середовища у цій сфері, на підставі п.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст.8,9,12,13,35,36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила :
1.    Використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому п.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
2.    Затвердити Положення про застосування системи електронних закупівель у Жовтянській сільській раді  (далі - Положення) згідно
додатку 1  .
3.    Призначити відповідального працівника у Жовтянській сільській раді за здійсненням допорогових закупівель та затвердити Положення про відповідальну особу за організацію та проведення допорогових закупівель ( далі – Положення 2 ) згідно Додатку 2.
4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань бюджету, фінансування, планування соціально-економічного розвитку села, комунальної власності (ЛЕНЬ)
 
Сільський голова                                          О.А.ШУЛЯК

        с. Жовте
        _____________2016 р.
      №  _________________/VІІ
                              
                                Додаток 1
до   проекту рішення сільської ради  
                    ______2016 №  ______/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування системи електронних закупівель
Жовтянською сільською радою  

1.Загальні положення
1.1.      Це Положення встановлює загальний порядок придбання товарів у системі електронних закупівель Жовтянської сільської ради, регулює відносини, що виникають  при проведенні процедури придбання товарів, робіт та послуг  у системі електронних закупівель.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;
електронний реверсивний аукціон – процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
замовник – Жовтянська  сільська  рада;
користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;
система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;
закупівлі - процес здійснення закупівель товарів на електронних майданчиках (торги);
учасник – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.
2. Сфера застосування Положення
 2.1. Цей Порядок застосовується для допорогових закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень.
При  потребі Порядок може застосовуватись до закупівлі товарів, послуг, робіт вартістю менше 50 тис.грн., але не менше, ніж 3 тисячі гривень, за рішенням керівника розпорядника бюджетних коштів.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель
3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.
3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
 
4. Порядок здійснення закупівель
4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт та послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.
4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:
- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;
- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;
- кількість товарів;
- місце поставки товарів;
- строк поставки товарів;
- технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження (детальний  опис предмета закупівлі, технічні та якісні характеристики, з документальним підтвердженням);
- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
- дата та час закінчення подання запитів на уточнення та / або запитань щодо закупівель;
- дата, час початку подання пропозицій;
- дата, час закінчення подання пропозицій;
- дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товару);
- інша необхідна інформація.
Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".
4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.
4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.
У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.
У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.
4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менш ніж 2 робочих дні та не більш ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.
4.6. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.
4.7. Замовник в строк, що становить не більш ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.
У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.
Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.
У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.
У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.
Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.
Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.
4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.
4.9. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Положення.  
4.10. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.
4.11. У випадку неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в п. 4.10 вище, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому п.п. 4.7-4.10 Положення.
4.12 Якщо учасники не подали жодних пропозицій, рішення щодо закупівлі товарів, робіт або послуг  приймається сільським головою.
5. Роз'яснення щодо результатів закупівель (скарги)
5.1. Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до п. 2.1. Положення відбувається у формі роз'яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:
•найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
•номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;
•підстави подання скарги;
•вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає  порушення  закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);
•ідентифікаційні дані ( найменування, код ЄДРПОУ  для юридичних осіб-резидентів, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна резидентства - для юридичних осіб-нерезидентів) особи, що подала скаргу.
5.2. У разі отримання замовником роз'яснення (скарги) з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, в якій була подана скарга.
5.3. Роз'яснення (скарги) подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару, з дотриманням вимог п. 5.1 цього Положення. Роз'яснення (скарги) на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.
5.4. Замовник повинен у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.
Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.
Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.
5.5. Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.
5.6. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.
5.7. Процес розгляду скарги не зупиняє процесу проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених п.5.2. Положення.
5.8. Замовник та переможець не мають права укладати договір в період призупинення закупівлі.
 
Секретар сільської ради                                              О.М.ШАПРАН
                                                              Додаток 2
до   проекту рішення сільської ради  
                    ______2016 №  ______/VІІ
ПОЛОЖЕННЯ
про відповідальну особу за організацію та проведення
допорогових закупівель
I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності відповідальної особи а також її права, обов’язки та відповідальність.
1.2. Відповідальна особа − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення.
1.3. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та відповідальну особу.
1.4. Метою діяльності відповідальної особи є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.
1.5. Відповідальна особа у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.
ІІ. Засади діяльності та вимоги до відповідальної особи
 2.1. Відповідальна особа здійснює діяльність на підставі розпорядження замовника. Відповідальна особа може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.
2.2. Не можуть визначатися відповідальними особами посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.
2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель відповідальна особа не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. У разі наявності зазначеного конфлікту відповідальна особа інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.
 2.3. У разі визначення однієї відповідальної особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки відповідальної особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).
2.4. Відповідальна особа повинна мати: незакінчену вищу (вищу ) освіту; не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель. У залежності від обсягів та предмета закупівлі відповідальній особі доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях: в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру; у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником; у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.
2.5. Оплата праці відповідальної особи здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів.
2.6. Відповідальна особа під час виконання своїх функцій керується наступними принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.
ІІІ. Права та обов’язки уповноваженої особи:
3.1.Відповідальна особа: складає та затверджує річний план закупівель; здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури закупівель; забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця; забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону; представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ; надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення; аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом; здійснює інші дії, передбачені Законом.
3.2. Відповідальна особа має право: брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися; пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель; ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо; приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи; вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель; брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками відповідальної особи (осіб); давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи; здійснювати інші дії, передбачені Законом.
 3.3. Відповідальна особа зобов’язана: дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення; організовувати та проводити процедури закупівель; забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель; у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.


ІV. Відповідальність.
4.1. Відповідальна особа персонально відповідає: за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України; за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб- порталі Уповноваженого органу; за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель


Секретар сільської ради                                              О.М.ШАПРАН

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На сайті 169 гостей та користувачі відсутні

Пошук по сайту

Випадкове зображення

imga0247.jpg