Get Adobe Flash player
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Аналiз регуляторного впливу
проекту рішення Жовтянської сільської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості на території сільської ради на 2016 рік »


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» мінімальна сума орендного платежу на нерухоме майно встановлюється органом місцевого самоврядування.


У разі не визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна або не оприлюднення її до початку звітного податкового року, об'єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.
З метою упередження ухилення від оподаткування фізичних осіб, які отримують доходи від надання нерухомого майна в оренду, Жовтянською сільською радою відповідно до пункту 5 Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253, розраховано значення мінімальної суми орендного платежу та підготовлено проект рішення Жовтянської сільської ради щодо його визначення.
2. Цілі державного регулювання.
Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України на даний час існує необхідність визначення Жовтянською сільською радою мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно для подальшого її застосування при оподаткуванні фізичних осіб, які передають нерухоме майно в оренду.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Жовтянською сільською радою відповідно до пункту 5 Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 розраховано значення мінімальної суми орендного платежу за формулою:
При розрахунку значення середньої вартості 1 кв. м новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях, залежно від вартості будівництва - Рн для нежилих приміщень визначалась як опосередкована вартість будівництва об'єктів соціального будівництва адмінбудинків на території України з урахуванням ПДВ в розмірі 5024,00 грн за 1 кв. м загальної площі, відповідно до таблиці 5 додатку до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.10.2011 №7/15-13397.
Коефіцієнт окупності об’єктів у разі надання його в оренду відповідає максимальному строку 100 років.
Коефіцієнт М - місцезнаходження об'єкта нерухомого майна та Ф - вид функціонального використання об'єкта нерухомого майна дорівнюють 1. Коефіцієнт інших якісних характеристик об'єкта Т (висота житлового приміщення, внутрішнє оснащення, технічний стан тощо) при розрахунку не застосовувався оскільки визначається мінімальна сума орендного платежу, крім того зазначений коефіцієнт не визначений Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253.
5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Визначення мінімальної суми орендного платежу дозволить у встановленому порядку визначати суми податку для фізичних осіб, які передають в оренду нерухоме майно, яке перебуває на території Жовтянської сільської ради .
6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів.
Прийняття проекту рішення дозволить:
- забезпечити оподаткування осіб, які передають в оренду нерухоме майно на території Жовтянської сільської ради;
- можлива шкода від прийняття регуляторного акта не прогнозується.
Об’єкт впливу Витрати Вигоди
Орган місцевого самоврядування Прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з сільського бюджету Забезпечення оподаткування осіб, які передають в оренду нерухоме майно на території Жовтянської сільської ради

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.
Строк дії регуляторного акта не обмежений.
8. Визначення показників результативності акта.
За результатами видання запропонованого проекту регуляторного акта має бути досягнуто визначення цілей, а саме: наповнення сільського бюджету за рахунок оподаткування фізичних осіб, які отримують доходи від надання нерухомого майна в оренду у селі Жовте та селищі Зелене.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
Залучення суб’єктів підприємництва та громадськості до відстеження виконання цього Проекту.
Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього рішення будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Шановні мешканці Жовтянської сільської ради!
Просимо протягом місяця з дня оприлюднення аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Жовтянської сільської ради "Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" направляти свої письмові пропозиції, зауваження до виконавчого комітету Жовтянської сільської ради, на адресу с.Жовте, вулиця Орджонікідзе, буд.56А, П’ятихатського району, Дніпропетровської області, тел. 6-16-42. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.

ДОДАТОК 1

Методика
визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Жовтянської сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області
1. Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2. пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду ( суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю ( далі – оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи не повний місяць такої оренди.
2. Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08.2012 №434 „Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2014 рік”
У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
3. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою: П= Зх Р,
де П– мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях; З – загальна площа орендованого нерухомого майна, у кв. метрах; Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.метра загальної площі нерухомого майна, що встановлюється Жовтянською сільською радою П’ятихатського району Дніпропетровської області, на території якої розміщене зазначене майно ( далі – орган місцевого самоврядування), у гривнях.
4. Орган місцевого самоврядування визначає мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:
Рн
Р= ———,
Кх12
де Р- мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;
Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;
К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.98 №215 „Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання” визначений клас будівель по капітальності та термін їх служби. Середній термін експлуатації будинків четвертого-шостого класу - 75 років.
В залежності від характеристики об’єкту оренди під час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна застосовується додатковий коефіцієнт:
Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює – 2, іншої комерційної діяльності -3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.
У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна визначається за формулою:
Рн
Р= ——— х Ф,
Кх12
5. Якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її до початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об’єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем ( крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.

Секретар сільської ради О.М.Шапран

ДОДАТОК 2

Розрахунок
мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб на території Жовтянської сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області на 2015 рік.
Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна при передачі в оренду ( суборенду) на території Жовтянської сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області розраховується за такою формулою: Р = Рн / ( К х 12),
де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;
Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта , подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях по Дніпропетровській області – 5024 грн., (згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08. 2012 р. № 434).
К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта. Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.98 №215 „Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання” визначений клас будівель по капітальності та термін їх служби. Середній термін експлуатації будинків четвертого-шостого класу - 100 років.
Таким чином мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду ( суборенду) на території Жовтянської сільської ради складає:
Р = 5024,00 / ( 100 х 12) = 4,19 грн.
В залежності від характеристики об’єкту оренди під час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна застосовується додатковий коефіцієнт:
Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює – 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності , у тому числі для проживання фізичних осіб – 1,
4,19 х 1 = 4,19 – для проживання фізичних осіб.
4,19 х 2 = 8,38 – використання об’єкта нерухомого майна у разі його використання для провадження виробничої діяльності;
4,19 х 3 = 12,57 – іншої комерційної діяльності.

Секретар сільської ради О.М.Шапран

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На сайті 196 гостей та користувачі відсутні

Пошук по сайту

Випадкове зображення

vipysk 1992.jpg