Get Adobe Flash player
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

АНАЛІЗ   регуляторного  впливу

 до проекту рішення Жовтянської сільської ради «Про  затвердження  ставок збору на торгівельну діяльність та діяльність з надання послуг  (патентування підприємницької діяльності) на 2015 рік.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , «Про місцеве самоврядування в Україні», «Методики проведення аналізу регуляторного акту» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

 

 

1.  Опис проблеми

  Забезпечення сплати ставок збору на торгівельну діяльність та діяльність з надання послуг(патентування підприємницької діяльності) з 01 січня 2015 року на території Жовтянської сільської ради.

2.  Мета та завдання регулювання

Метою прийняття Жовтянською сільською радою даного регуляторного акта є:

        забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету за  рахунок  сплати ставок збору на торгівельну діяльність та діяльність з надання послуг ( патентування підприємницької діяльності) на 2013 рік ;

        забезпечення дотримання вимог діючого законодавства  щодо  сплати податків;

Завданням запропонованого  проекту  рішення є:

- затвердження ставок   збору на торгівельну діяльність та діяльність з надання послуг

 ( патентування підприємницької діяльності) на 2015 рік   на території Жовтянської сільської ради.

 3.  Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання грунтується на загальнообов’язковості рішення сільської ради для виконання на території  Жовтянської сільської ради, що передбачено   Податковим кодексом  та Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв”язання проблеми шляхом прийняття   регуляторного акта.

Згідно    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу місцевим радам надано право самостійно    затверджувати   ставки єдиного податку на впровадження видів діяльності відповідно до ст.. 293 Податкового кодексу на своїй території.

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

-  доцільності; адекватності; прозорості; ефективності; передбачуваності; збалансованості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття  зазначеного регуляторного акта   повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу.

Запропонований проект акту розроблено у віповідності до вимог діючого  законодавства, що регламентує права та обов'язки територіальної громади  Жовтянської сільської ради. Він максимально відповідає вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися на території сільської ради і потребує затвердження Жовтянської сільської ради.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни  та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин. Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати дії акта.

 

 

У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

 Таблиця вигод і витрат

 

Об’єкт впливу                               Вигоди                                           Витрати

 

1.Органи місцевого            забезпечення надходжень                            Відсутні.

самоврядування               до місцевого бюджету

                                          за рахунок сплати фіз..та юр.

                                          особами ставок збору на торг.

                                          діяльність діяльність з надання

                                          послуг  ( патентування

                                           підприємницької діяльності) на

                                          2013 рік 

                                          

           

 

 

2.Фізичні та юридичні         Прозорість дій місцевих органів   Витрати на сплату

 особи, які проживають    влади, гарантоване забезпечення

на території сільської      належними умовами для забезпечення

 ради                                     життєдіяльності сільської ради.                                     

           

                                                                                                      ставок    збору на

                                                                                                       торгівельну діяльність та  

                                                                                                       діяльність з                                                                                       

                                                                                                       надання послуг(патентування                                          

                                                                                                       підприємницької діяльності)

                                                                                                       на 2014 рік

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

 Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов'яковим до застосування на території Жовтянської сільської ради та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, які проживають на території сільської ради . Рішення діятиме до змін в чинному  законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

8. Показники ефективності регуляторного акта.

 Цільова група: фізичні та юридичні особи,  що проживають на території сільської ради.

Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до місцевого бюджету.

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконкомом Жовтянської сільської ради у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

 

Сільський голова                                                 О.А.  Шуляк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На сайті 170 гостей та користувачі відсутні

Пошук по сайту

Випадкове зображення

imga0243.jpg